Borgerråd / Husmøder

Der afholdes husmøde én gang månedligt.

På husmødet drøftes aktuelle ting, f.eks. ønsker om aktiviteter, husregler og praktiske aftaler.

 

Koncept for bruger- pårørendesamarbejdet indenfor psykiatriområdet

Der er udarbejdet et samlet koncept for bruger- og pårørende samarbejdet indenfor psykiatriområdet.

Her kan du finde yderligere information og referat fra fællesmøderne.

 

Sidst opdateret: 25.06.2019